Препарати

АЖИЛ 100 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.
 • Със системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

31.05.2024

 • Missing thumbnail

  АЖИЛ 100 ЕК е системен хербицид, който се абсорбира бързо от листа и след това се транслоцира чрез флоема и ксилема до корените, коренищата и ризомите, като предизвиква инхибиране на растежа на чувствителните плевели. Активното вещество пропаквизафоп инхибира биосинтезата на липиди в житните плевели. Мястото на действието е ензима ацетил КоА карбоксилаза. Пропаквизафоп се натрупва в меристемната тъкан на възлите, корените и ризомите, причинявайки по този начин тяхното унищожаване. Нарастването на
  третираните чувствителни плевели се прекратява незабавно. Плевелите стават червеникаво- кафяви на цвят, което показва унищожаването на тъканите в рамките на 10 до 20 дни от приложението. Транслокацията на пропаквизафоп е по-бързо, когато плевелите са в активен растеж. Дъжд паднал един час след приложението не намалява ефекта на пропаквизафоп.

  Техника на приложение за всички употреби:

  Конвенционална наземна техника. Да не се влиза в третираните площи до пълното изсъхване на третираните растения. Специфични условия, при които продукта може или не трябва да бъде употребяван, включително механизъм на действие: няма специфични условия; да се спазват мерките за безопасност при работа с продукти за растителна защита.

  Механизъм и спектър на действие:

  приложен след поникването, Ажил 100 ЕК осигурява изключителен и пълен контрол върху широк спектър от едногодишни и многогодишни житни плевели.

  Много чувствителни видове плевели ( ≥ 85 %): балур от семена и коренища (Sorghum halepense), видове овсига (Bromus ssp.), див овес (Avena fatua), зелена кощрява (Setaria viridis), сива кощрява (Setaria glauca), кокоше просо (Echinochloa crus-galli), кръвно просо (Digitaria
  sanguinalis), обикновен троскот (Cynodon dactylon), полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), пълзящ пирей (Agropyron repens).

  Умерено чувствителни видове плевели (от 75% до 84%): английски райграс (Lolium perenne), италиански райграс (Lolium multiflorum).

  Умерено устойчиви видове плевели (от 60% до 74%): едногодишна метлица (Poa annua).

  Устойчиви плевели видове плевели (<60%): видовете власатки (Festuca ssp.), видовете острици (Cyperus ssp.) и широколистни плевели.

  Видовете полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides) и див овес (Avena fatua) се контролират успешно при третиране с доза 10-20 г активно вещество/дка. Ефикасността на продукта в доза 80 мл/дка срещу балур (Sorghum halepense) от семена и коренища е 72,5-83,75%, т. е. при тази доза на употреба прицелният вид е умерено чувствителен.

  Действие на продукта върху следващи в сеитбооборота култури:

  Да се спазват следните интервали за сеитба след приложението на Ажил 100 ЕК за двусемеделни култури – най-малко 4 седмици след третирането; за зърнено-житни култури (пшеница, ечемик, ръж и царевица) – най-малко 10 седмици след третирането; за овес – 16
  седмици след третирането. Дълбоката оран намалява отрицателното влияние на хербицида върху следващите култури в сеитбообращението.

   

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на АЖИЛ 100 ЕК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Допълнителна информация

  Минимални употреби
  Бакла

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   След ВВСН 11 Бакла -разлистен първи лист.
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Минимални употреби
  Броколи

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   След ВВСН 11 Броколи –разтворен първи същински лист.
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Допълнителна информация

  Минимални употреби
  Грах

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   След ВВСН 11 Грах – първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче.
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Домати – първи същински лист на основното стъбло

  Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища: – вася се след ВВСН 11

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка – 20-60

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  45 дни

  Допълнителна информация

  Във фаза на културата – видима първа двойка листа, все още неразтворени.
  Във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка – 20-60

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  40 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  40 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  40 дни

  Допълнителна информация

  Картофи

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см – След ВВСН 11 разтваряне на първите листа на главното стъбло
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Минимални употреби
  Копър

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см След ВВСН 11 първи същински лист разтворен
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Допълнителна информация

  Минимални употреби
  Лен

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   След ВВСН 11 Лен –първи същински лист разтворен.
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Допълнителна информация

  Лещa

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см След ВВСН 11.Тютюн – първи същински лист на основното стъбло.Леща – разлистен първи лист
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Лозя

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см ВВСН 00-85 покой – омекване на зърната
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Фаза на лука първи лист ясно видим.

  При височина на плевелите 15-20 см.
  Срещу балур, при височина на балура 10-20 см в доза 100-150 мл/дка.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка – 20-60

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Магданоз – корен – разтворен първи същински лист

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Моркови– разтворен първи същински лист

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Допълнителна информация

  Минимални употреби
  Нахут

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   След ВВСН 11 Нахут -разлистен първи лист.
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Допълнителна информация

  Във фаза на културата първи същински лист разтворен.
  Във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка – 20-60

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Внасяне във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото.

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Самосевки от житни култури

  Доза

  50 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Допълнителна информация

  Маслодайна рапица

  • срещу самосевки от житни култури във фаза 3-5-ти лист на самосевките- 50 мл/дка
  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото- 75-120 мл/дка
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см- 150-200 мл/дка
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см След ВВСН 11 разтворен първи лист- 100-150 мл/дка
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Житни плевели

  Доза

  80 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Допълнителна информация

  Едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото внася се след ВВСН 11 котиледоните са напълно разтворени и
  Многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур – при височина на балура 10-20 см

  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка – 20-60

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  90 дни

  Допълнителна информация

  Соя
  Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото внася се след ВВСН 11 разтваря се първата двойка същински листа
  и
  срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур – при височина на балура 10-20 см
  Брой мин/макс приложения – 1
  Вода л/дка – 20-60

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Спанак– разтворен първи същински лист

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  40 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  40 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  40 дни

  Допълнителна информация

  Тютюн

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см След ВВСН 11.Тютюн – първи същински лист на основното стъбло.Леща – разлистен първи лист
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  50 дни

  Допълнителна информация

  Минимални употреби
  Фасул

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   След ВВСН 11 Фасул – развитие на първите лист.
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Едногодишни житни плевели

  Доза

  75 - 120 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Многогодишни житни плевели

  Доза

  150 - 200 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Вреда

  Sorghum halepense – балур

  Доза

  100 - 150 мл/дка

  Карантинен срок

  30 дни

  Допълнителна информация

  Минимални употреби
  Чесън

  • срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото
  • срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;
  • срещу балур, при височина на балура 10-20 см
   След ВВСН 11 Чесън – първи лист ясно видим.
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка – 20-60