Препарати

АГРОКСОН

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  08.12.2023

  • Missing thumbnail

   • АГРОКСОН е листен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид, предназначен за борба с едногодишните и многогодишни, широколистни плевели, при пшеница и ечемик.
   • Абсорбира се от листата и се пренася до кореновата система. Предизвиква неконтролируемо нарастване на плевелите и така ги унищожава.
   • Пшеница и ечемик в доза 200мл/дка, внесен във фаза „братене” на културите.
   • Плевели чувствителни към АГРОКСОН: паламида, овчарска торбичка, лобода, росопас, дива коприва, див мак, обикновено и полско лютиче, пълзящо лютиче, мъртва стъблообхватна коприва, дива ряпа, живовляк (едър и теснолистен), незабравка, див синап, глушина, слети коса, горуха, попова лъжичка, живовляк, кострец, венерин гребен, великденче.
   • АГРОКСОН не е опасен за последващите култури, както и няма ограничения на културите които могат да се засяват на площи третирани с продукта.
   • Периода на полуразпад е около 24 дни.
   • При необходимост от презасяване на площи, това би било възможно да се извърши 4 седмици след третирането.
   • Карантинен срок: не се изисква.

   • Регистрации на АГРОКСОН за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза братене на културите

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    200 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза братене на културите