Препарати

АГРОКСОН 500 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  08.12.2023

  • Missing thumbnail

   МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА АГРОКСОН 500 СЛ:

   АГРОКСОН 500 СЛ е листен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница и ечемик. Абсорбира се от листата и се пренася до кореновата система. Предизвиква неконтролируемо нарастване на плевелите и така ги унищожава.

   • Регистрации на АГРОКСОН 500 СЛ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    240 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж – 50% разцъфнали цветове, окапват първите венчелистчета) Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж:наймалко 50 % от цветовете са отворени; опадват първите венчелистчета). Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    160 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза Не по-късно от ВВСН 29-30 (край на братенето, видими са максимален брой братя – начало на удължаване на стъблото) Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка
    Пускане на животни за паша в третираните площи – най- малко 15 дни след третирането.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж:наймалко 50 % от цветовете са отворени; опадват първите венчелистчета). Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    240 - 320 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Ливади и пасища  – Внася се във фаза ВВСН 21-33 за житните растения (начало на братене: първи видим брат – третият възел е най-малко на 2 см над втория възел)

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка
    Пускане на животни за паша в третираните площи – най- малко 15 дни след третирането.

     

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    240 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж – 50% разцъфнали цветове, окапват първите венчелистчета) Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    240 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж – 50% разцъфнали цветове, окапват първите венчелистчета) Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    240 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Срещу Широколистни плевели – да не се прилага при опадали маслини.
    Плевелите са в активен растеж.
    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    100 мл/дка

    Карантинен срок

    90 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 21-33 (начало на братеневидим първи брат – образуване на метлицата:метлицата е с дължина 1-2 мм). Плевелите са в активен растеж

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    240 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж – 50% разцъфнали цветове, окапват първите венчелистчета) Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    160 - 200 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза Не по-късно от ВВСН 29-30 (край на братенето, видими са максимален брой братя – начало на удължаване на стъблото) Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка
    Пускане на животни за паша в третираните площи – най- малко 15 дни след третирането.

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    няма

    Допълнителна информация

    Семкови овощни видове, райска ябълка
    Срещу Широколистни плевели – внася се във фаза до ВВСН 65 (масов цъфтеж:най-малко 50 % от цветовете са отворени; опадват първите венчелистчета)

    Плевелите са в активен растеж
    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    160 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 14 (разтваряне на 4-ти лист). Плевелите са в активен растеж

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    160 мл/дка

    Карантинен срок

    15 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза ВВСН 14 (разтваряне на 4-ти лист). Плевелите са в активен растеж

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Широколистни плевели

    Доза

    120 мл/дка

    Карантинен срок

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж:наймалко 50 % от цветовете са отворени; опадват първите венчелистчета). Плевелите са в активен растеж.

    Брой мин/макс приложения – 1
    Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка