Препарати

АГРОКСОН 500 СЛ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

хербицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  31.05.2024

  • Missing thumbnail

   Описание на препарата:

   АГРОКСОН 500 СЛ е листен, селективен, системен, хормоноподобен хербицид, предназначен за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели при пшеница и ечемик. Абсорбира се от листата и се пренася до кореновата система. Предизвиква неконтролируемо нарастване на плевелите и така ги унищожава.

   Начин на действие
   АГРОКСОН 500 СЛ е системен фенокси хербицид, използван за контрол на едногодишни и многогодишни плевели. Както при някои от другите фенокси хербициди, МЦПА е киселина, но често се формулира като сол като диетаноламинова сол. Освен ако не е посочено друго, този документ ще се отнася за киселинната форма. Хербицидът действа, като се концентрира в активно растящите региони на растението (меристематична тъкан), където пречи на протеиновия синтез, клетъчното делене и в крайна сметка растежа на растението.

   Уникална точка за продажба

   • Гъвкавост на резервоарната смес
   • Широкоспектърно действие върху повечето широколистни плевели
   • Широк прозорец за приложение върху житни култури (2 листа – фаза флагов лист)
   • Устойчиво управление
   • Потискане и върхов контрол на растежа на много многогодишни широколистни плевели

    

   ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

   ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

   Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  • Регистрации на АГРОКСОН 500 СЛ за България

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   240 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж – 50% разцъфнали цветове, окапват първите венчелистчета) Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж:наймалко 50 % от цветовете са отворени; опадват първите венчелистчета). Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   160 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза Не по-късно от ВВСН 29-30 (край на братенето, видими са максимален брой братя – начало на удължаване на стъблото) Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка
   Пускане на животни за паша в третираните площи – най- малко 15 дни след третирането.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж:наймалко 50 % от цветовете са отворени; опадват първите венчелистчета). Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   240 - 320 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Ливади и пасища  – Внася се във фаза ВВСН 21-33 за житните растения (начало на братене: първи видим брат – третият възел е най-малко на 2 см над втория възел)

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка
   Пускане на животни за паша в третираните площи – най- малко 15 дни след третирането.

    

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   240 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж – 50% разцъфнали цветове, окапват първите венчелистчета) Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   240 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж – 50% разцъфнали цветове, окапват първите венчелистчета) Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   240 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Срещу Широколистни плевели – да не се прилага при опадали маслини.
   Плевелите са в активен растеж.
   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   100 мл/дка

   Карантинен срок

   90 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 21-33 (начало на братеневидим първи брат – образуване на метлицата:метлицата е с дължина 1-2 мм). Плевелите са в активен растеж

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   240 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж – 50% разцъфнали цветове, окапват първите венчелистчета) Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   160 - 200 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза Не по-късно от ВВСН 29-30 (край на братенето, видими са максимален брой братя – начало на удължаване на стъблото) Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка
   Пускане на животни за паша в третираните площи – най- малко 15 дни след третирането.

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж:наймалко 50 % от цветовете са отворени; опадват първите венчелистчета). Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   160 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 14 (разтваряне на 4-ти лист). Плевелите са в активен растеж

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   160 мл/дка

   Карантинен срок

   15 дни

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза ВВСН 14 (разтваряне на 4-ти лист). Плевелите са в активен растеж

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се  до фаза ВВСН 65 (пълен цъфтеж:отворени са поне половината от цветовете; падат първите венчелистчета) . Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка

  • Вреда

   Доза

   Карантинен срок

   Вреда

   Широколистни плевели

   Доза

   120 мл/дка

   Карантинен срок

   няма

   Допълнителна информация

   Внася се във фаза До ВВСН 65 (масов цъфтеж:наймалко 50 % от цветовете са отворени; опадват първите венчелистчета). Плевелите са в активен растеж.

   Брой мин/макс приложения – 1
   Вода л/дка мин/макс – 40-60 л/дка