Препарати

АГРИ*50 ВГ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

непрофесионална

инсектицид

Допълнителна информация.
 • с несистемно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

20.05.2024

 • Missing thumbnail

  АГРИ*50 ВГ е био-инсектицид на основата на Bacillus thuringiensis за борба срещу различни видове неприятели

  Механизъм на действие:

  Според метода на проникване АГРИ*50 ВГ се класифицира като чревен пестицид. Ендотоксинът на бактерията Bacillus thuringiensis, когато попадне в червата на насекомо, се активира в неговата алкална среда, нарушавайки осмотичния баланс. Това води до навлизане на алкално чревно съдържание в тялото и вътрешните органи на насекомото, което води до септицемия и в резултат на това до смърт на вредителя. Екзотоксинът Bacillus thuringiensis е безвреден за гръбначни животни и пчели, но е смъртоносен за широк спектър от смучещи и гризещи вредители по селскостопанските култури, включително особено опасни и трудни за контрол като колорадски бръмбар, американска бяла пеперуда, троскотни молци и листозавивачки. , ливаден молец, молци, червен молец, паякообразни кърлежи.

  Bacillus thuringiensis, има важно предимство – използва се през всеки период на растеж на растенията. Вредителят не привиква към биологичния препарат. Обработените плодове могат да се консумират само след няколко дни, след като са добре измити с течаща вода.

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на АГРИ*50 ВГ за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (за фасул: 2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – Пълно узряване (зърната са твърди)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу Сем. Pyralidae – огневки (царевичен стъблен пробивач Ostrinia nubilalis), сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (за фасул: 2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – Пълно узряване (зърната са твърди)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Нощенки

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Босилек Манголд
  Срещу Сем. Noctuidae – нощенки (Spodoptera spp.), Сем. Pyralide огневки (Ostrinia spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Бели пеперуди

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Разтворен втори същински лист – Пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100) 25-50 (50)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Бели пеперуди

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Разтворен втори същински лист – Пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100) 25-50 (50)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana

  Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4

  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс –100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)
  Означения: * MPCA – микробиален агент за контрол на вредители
  MPCP – микробният продукт за контрол на вредители

   

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.), сем. Tortricidae – листозавивачки (Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana, Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бяла американска пеперуда

  Гъботворка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Срещу Сем. Arctiidae (бяла американска пеперуда Hyphantria cunea), сем. Lymantriidae – (гъботворка Lymantria dispar)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;

  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)
  Означения: * MPCA – микробиален агент за контрол на вредители
  MPCP – микробният продукт за контрол на вредители

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – Пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Доматен миниращ молец

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Втори същински лист – Пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (Разлистени 2 листа-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Бели пеперуди

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Разтворен втори същински лист – Пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100) 25-50 (50)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (за фасул: 2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – Пълно узряване (зърната са твърди)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу Сем. Pyralidae – огневки (царевичен стъблен пробивач Ostrinia nubilalis), сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (за фасул: 2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – Пълно узряване (зърната са твърди)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Сливов плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Малка зимна педомерка

  Зарзалова вълнарка

  Сливов молец

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 67-89 (Увяхване на цветовете (повечето венчелистчета са паднали) – Консумативна зрялост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana

  Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4

  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс –100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)
  Означения: * MPCA – микробиален агент за контрол на вредители
  MPCP – микробният продукт за контрол на вредители

   

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.), сем. Tortricidae – листозавивачки (Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana, Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Картофен молец

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (Разтваряне на вторите листа на главното стъбло – Плодовете от първото плодообразуване се сбърчкват, семената потъмняват)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу Сем. Gelechiideae (картофен молец Phthorimaea operculella), сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем.Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (Разтваряне на вторите листа на главното стъбло – Плодовете от първото плодообразуване се сбърчкват, семената потъмняват)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Бели пеперуди

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Разтворен втори същински лист – Пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100) 25-50 (50)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Бели пеперуди

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Разтворен втори същински лист – Пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100) 25-50 (50)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Малка лозова листозавивачка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 67-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Бели пеперуди

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Разтворен втори същински лист – Пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100) 25-50 (50)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов молец (Prays citri)

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 67-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – Пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Малка лозова листозавивачка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Малка зимна педомерка

  Голяма зимна педомерка

  Нощенки

  Зарзалова вълнарка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 53-99 (Разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете – Продукцията е прибрана)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу Ябълков плодов червей Cydia pomonella, сем. Geometridae – педомерки (малка зимна педомерка Operopthera brumata, голяма зимна педомерка Hybernia defoliaria, etc.), сем. Yponomeutidae (Hyponomeuta spp.), сем. Lymantriidae – вълнарки (зарзалова вълнарка Orgyia antiqua), сем.Noctuidae – нощенки (Orthosia incerta)

  Внася се във фаза ВВСН 53-99 (Разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете – Продукцията е прибрана)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (Разлистени 2 листа-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana

  Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4

  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс –100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)
  Означения: * MPCA – микробиален агент за контрол на вредители
  MPCP – микробният продукт за контрол на вредители

   

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.), сем. Tortricidae – листозавивачки (Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana, Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana

  Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4

  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс –100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)
  Означения: * MPCA – микробиален агент за контрол на вредители
  MPCP – микробният продукт за контрол на вредители

   

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.), сем. Tortricidae – листозавивачки (Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana, Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов молец (Prays citri)

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 67-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (Разлистени 2 листа-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Шарен гроздов молец

  Еднопоясен гроздов молец

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 53-99 (съцветията се виждат изцяло – реколтиран продукт)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмичен период без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов молец (Prays citri)

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 67-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Гамозначна нощенка

  Зелева нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Маслинов костилков пробивач (Prays oleae)

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  внася се във фаза ВВСН 69-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Сливов плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Малка зимна педомерка

  Зарзалова вълнарка

  Сливов молец

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 67-89 (Увяхване на цветовете (повечето венчелистчета са паднали) – Консумативна зрялост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Розов червей

  Доза

  120 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Памук
  Срещу Сем.Noctuidae – нощенки (памукова нощенка Heliothis armigera), сем. Gelechiidae (розов червей Pectinophora gossypiella)

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (Втори същински лист разтворен – Приблизително 90% от семенниците са отворени)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-80 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Доматен миниращ молец

  Нощенки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Втори същински лист – Пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу Сем. Pyralide огневки (Ostrinia spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Памукова нощенка

  Нощенки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Втори същински лист – Пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Цитрусов молец (Prays citri)

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 67-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Сливов плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Малка зимна педомерка

  Зарзалова вълнарка

  Сливов молец

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 67-89 (Увяхване на цветовете (повечето венчелистчета са паднали) – Консумативна зрялост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – Пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (за фасул: 2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – Пълно узряване (зърната са твърди)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу Сем. Pyralidae – огневки (царевичен стъблен пробивач Ostrinia nubilalis), сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (за фасул: 2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – Пълно узряване (зърната са твърди)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бели пеперуди

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Разтворен втори същински лист – Пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana

  Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4

  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс –100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)
  Означения: * MPCA – микробиален агент за контрол на вредители
  MPCP – микробният продукт за контрол на вредители

   

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.), сем. Tortricidae – листозавивачки (Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana, Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Бели пеперуди

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Разтворен втори същински лист – Пълно узряване: семената на цялото растение с типичен цвят и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 (100)

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (Разлистени 2 листа-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Сливов плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Малка зимна педомерка

  Зарзалова вълнарка

  Сливов молец

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 67-89 (Увяхване на цветовете (повечето венчелистчета са паднали) – Консумативна зрялост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – Пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен – Пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Spodoptera spp.

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Тревни площи Спортни терени

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Многоцветна нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Египетска памукова нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (за фасул: 2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – Пълно узряване (зърната са твърди)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу Сем. Pyralidae – огневки (царевичен стъблен пробивач Ostrinia nubilalis), сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (за фасул: 2 развити листа (първа листна двойка е разтворена) – Пълно узряване (зърната са твърди)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

   

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana

  Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Доза

  75 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4

  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс –100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)
  Означения: * MPCA – микробиален агент за контрол на вредители
  MPCP – микробният продукт за контрол на вредители

   

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.), сем. Tortricidae – листозавивачки (Средиземноморската листозавивачка по карамфила Cacoecimorpha pronubana, Южноафриканската листозавивачка по карамфила Epichoristodes acerbella)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,375-1,0 (0,75-2,0)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Царевичен стъблопробивач

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба
  Царевица
  Срещу Сем. Pyralidae огневки (царевичен стъблен пробивач Ostrinia nubilalis)

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (Разтваряне на втори лист – Пълна зрялост: зърната са твърди и лъскави, съдържанието на сухо вещество около 65 %)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Памукова нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Огневки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу сем. Pieridae – огневки (Pieris spp.), сем. Oecophoridae (Depressaria spp.)

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Ратворен втори същински лист – пълно узряване)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Зелева нощенка

  Гамозначна нощенка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 12-89 (Разлистени 2 листа-пълна зрялост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни; 4 седмици пръскане, последвано от 4 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Източен плодов червей

  Сливов плодов червей

  Прасковен клонков молец

  Малка зимна педомерка

  Зарзалова вълнарка

  Сливов молец

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 67-89 (Увяхване на цветовете (повечето венчелистчета са паднали) – Консумативна зрялост (плодовете са с типичния си вкус и твърдост)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Плодова корогризачка

  Малка лозова листозавивачка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Вреда

  Ябълков плодов червей

  Малка зимна педомерка

  Голяма зимна педомерка

  Нощенки

  Зарзалова вълнарка

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза ВВСН 53-99 (Разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете – Продукцията е прибрана)

  Брой мин/макс приложения – 2-4
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

  Kg*MPCA/ha KgMPCP/ha 0,5-1,0 (1-2)

  Минимална употреба

  Срещу Ябълков плодов червей Cydia pomonella, сем. Geometridae – педомерки (малка зимна педомерка Operopthera brumata, голяма зимна педомерка Hybernia defoliaria, etc.), сем. Yponomeutidae (Hyponomeuta spp.), сем. Lymantriidae – вълнарки (зарзалова вълнарка Orgyia antiqua), сем.Noctuidae – нощенки (Orthosia incerta)

  Внася се във фаза ВВСН 53-99 (Разпукване на пъпките: видими са зелените връхчета, които обхващат цветовете – Продукцията е прибрана)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Малка лозова листозавивачка

  Нощенки

  Доза

  100 - 200 г/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Минимална употреба

  Внася се във фаза ВВСН 12-89 (Втори развит лист – Втора реколта: повечето плодове са оцветени)

  Брой мин/макс приложения – 2-4;
  Интервал между приложенията – 7 дни;
  3 седмици пръскане, последвано от 3 седмици без пръскане
  Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка