Препарати

АВТАР 75 НТ

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.

  Регистрация в БАБХ:

  Допълнителна информация.

  Актуализиран:

  Допълнителна информация.

  20.05.2023

  • Missing thumbnail

   Вътрешно описание на препарата

   • Регистрации на АВТАР 75 НТ за България

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена мана

    Кафяви листни петна

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство.
    BBCH 13- 89: трети същински лист-пълна зрялост

    Брой мин/макс приложения – 5
    Интервал между приложенията – 7 дни
    Вода л/дка мин/макс –80-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Кафяви листни петна

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    7 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство.
    BBCH 15-90: разтваряне на петите листа на главното стъбло – начало на пожълтяване на листата

    Брой мин/макс приложения – 8
    Интервал между приложенията – 7 дни
    Вода л/дка мин/макс –20-80 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 01-85:начало на набъбване на листните пъпки:пъпките са видимо набъбнали, люспите на пъпките са удължени и иматсветли участъци-напреднало узряване:увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта.

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията:

    14 дни – при последователни третирания с Дитан ДГ;
    10 дни – при редуване с продукти на база миклобутанил или фенбуконазол;
    7 дни – при редуване с други продукти

    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/ка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 15-85: 5 и повече листа са отворени – омекване на зърната

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 10 дни
    Вода л/дка мин/макс – 20-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Ръжда

    Доза

    250 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Лук – шалот(полско производство)
    BBCH 12-49: втори лист ясно видим-листата са загинали

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7 дни
    Вода л/дка мин/макс –80-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство.
    BBCH 12-49: разтворен втори същински лист-типичен размер, форма и твърдост на главите

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7 дни
    Вода л/дка мин/макс –50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Алтернария

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    30 дни

    Допълнителна информация

    Моркови (полско производство)
    BBCH 12-49: втори същински лист – край на нарастване на корена: достигнати са типични форма и размер

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 14 дни
    Вода л/дка мин/макс –100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Картофена мана

    Кафяви листни петна

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство.
    BBCH 13- 89: трети същински лист-пълна зрялост

    Брой мин/макс приложения – 5 
    Интервал между приложенията – 7 дни 
    Вода л/дка мин/макс –80-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Кафяви листни петна

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство.
    BBCH 16-84: растежа продължава до шести същински лист на главното стъбло – 40% от плодовете са с типичен цвят на зреене.

    Брой мин/макс приложения – 5
    Интервал между приложенията – 7 дни
    Вода л/дка мин/макс –50-100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство.
    BBCH 15-89: растежа продължава до пети същински лист на главното стъбло – пълна зрялост

    Брой мин/макс приложения – 4 
    Интервал между приложенията – 7 дни 
    Вода л/дка мин/макс –100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство.
    BBCH 15-89: растежа продължава до пети същински лист на главното стъбло – пълна зрялост

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията – 7 дни
    Вода л/дка мин/макс –100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Мана

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    3 дни

    Допълнителна информация

    Полско производство.
    BBCH 15-89: растежа продължава до пети същински лист на главното стъбло – пълна зрялост

    Брой мин/макс приложения – 4 
    Интервал между приложенията – 7 дни 
    Вода л/дка мин/макс –100 л/дка

   • Вреда

    Доза

    Карантинен срок

    Вреда

    Струпясване

    Доза

    200 г/дка

    Карантинен срок

    28 дни

    Допълнителна информация

    Внася се във фаза BBCH 01-85:начало на набъбване на листните пъпки:пъпките са видимо набъбнали, люспите на пъпките са удължени и иматсветли участъци-напреднало узряване:увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта.

    Брой мин/макс приложения – 4
    Интервал между приложенията:

    14 дни – при последователни третирания с Дитан ДГ;
    10 дни – при редуване с продукти на база миклобутанил или фенбуконазол;
    7 дни – при редуване с други продукти

    Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/ка