Препарати

АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК

Активни вещества

Допълнителна информация.

Производител

Допълнителна информация.

Категория на употреба

Допълнителна информация.

втора професионална

фунгицид

Допълнителна информация.
 • системно действие

Регистрация в БАБХ:

Допълнителна информация.

Актуализиран:

Допълнителна информация.

22.04.2024

 • Missing thumbnail

  МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

  АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК е системен, вегетационен фунгицид с широк спектър на действие, съдържащ активните вещества биксафен и протиоконазол. Биксафен принадлежи към най-ново поколение SDHI (група карбоксамиди), с нов механизъм на действие. Активното вещество протиоконазол е триазол от 3-то най-ново поколение. При Пшеница, Тритикале срещу Септория (Septoria tritici), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita f. sp. tritici), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Фузариум по класа (Fusarium spp.).

  Доза от 80-125 мл/дка във фаза от начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж (BBCH 30-69).

  При Ечемик и Овес срещу Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis).

  ПРЕДИМСТВА

  • Отличен контрол на болести
  • По продължително последействие
  • Изключително категоричен ефект
  • Постоянен ефект при различни условия на полето и натиск на болести

  УКАЗАНИЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

  Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

  СИСТЕМЕН ВЕГЕТАЦИОНЕН ФУНГИЦИД С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

  АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК е системен, вегетационен фунгицид с широк спектър на действие, съдържащ активните вещества биксафен и протиоконазол. Биксафен принадлежи към най-ново поколение SDHI (група карбоксамиди), с нов механизъм на действие. Активното вещество протиоконазол е триазол от 3-то най-ново поколение.
  При Пшеница, Тритикале срещу Септория (Septoria tritici), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita f. sp. tritici), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Фузариум по класа (Fusarium spp.).

  Доза от 80-125 мл/дка във фаза от начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж (BBCH 30-69).

  При Ечемик и Овес срещу Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis).

  УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

  АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК да се прилага с наземна техника (трактор със затворена кабина) и работен разтвор между 10 и 40 л/дка. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на опръскване на растенията, които трябва да бъдат предпазени. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзите, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.С напредване на вегетацията трябва да се увеличава количеството на работния разтвор. Ако максималните температури на въздуха надвишават 25 °C, за предпочитане е да планирате третиране рано сутрин или късно вечер. Срещу болестите по стъблото и листата на житните култури се препоръчва третиране при поява на първите симптоми, с цел опазване на здравата листна маса. Ефективността на продукта се понижава при закъсняло третиране върху вече установена инфекция. При благоприятни условия за развитие на болестите и продължаващ патогенен натиск,може да се наложи повторно третиране след 3-4 седмици.
  Срещу болестите по класа при житните се препоръчва третиране при наличие на благоприятни условия за заразяване по време на изкласяване и цъфтеж. Да не се влиза повторно в третираните площи преди продукта да е изсъхнал напълно.

  СМЕСИМОСТ

  При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК, с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

   

  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM

  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG

  Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

 • Регистрации на АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК за България

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мрежести петна

  Листен пригор

  Доза

  60 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 30 – 61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж:видими първи прашници)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Мрежести петна

  Листен пригор

  Доза

  60 - 100 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 30 – 61 (начало на удължаване на стъблото-начало на цъфтеж:видими първи прашници)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранен листен пригор

  Брашнеста мана

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Листен пригор

  Фузариоза по класа

  Доза

  80 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всичи класчета са завършили цъфтежа)

  • Брой мин/макс приложения – 2
  • Интервал между приложенията – 14 дни
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
 • Вреда

  Доза

  Карантинен срок

  Вреда

  Ранен листен пригор

  Брашнеста мана

  Кафява ръжда

  Жълта Ръжда

  Листен пригор

  Фузариоза по класа

  Доза

  80 - 125 мл/дка

  Карантинен срок

  няма

  Допълнителна информация

  Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото-край на цъфтежа:всичи класчета са завършили цъфтежа)

  Брой мин/макс приложения – 2
  Интервал между приложенията – 14 дни
  Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка