Активни вещества

Trichoderma harzianum, щам Т-22 (Trichoderma harzianum strain Т-22)

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Trichoderma harzianum, щам Т-22 (Trichoderma harzianum strain Т-22) и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.