Активни вещества

Spodoptera littoralis

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Spodoptera littoralis и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.