Активни вещества

Saccharomyces cerevisiae

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Saccharomyces cerevisiae и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.