Активни вещества

Pythium oligandrum M1

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Pythium oligandrum M1 и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.