Активни вещества

Helicoverpa armigera nucleopolyhedro virus

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Helicoverpa armigera nucleopolyhedro virus и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.