Активни вещества

Helicoverpa armigera nucleopolyhedr ovirus (Hear NVP, DSMZ- BV0003)

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Helicoverpa armigera nucleopolyhedr ovirus (Hear NVP, DSMZ- BV0003) и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.