Активни вещества

Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGV-M)

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGV-M) и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.