Активни вещества

Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22 и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.