Активни вещества

Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V15

 • Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V15 е активната съставка на биологичните пестициди (инсектициди). Препаратите на негова основа се използват в селското стопанство и личните стопанства срещу вредители по ябълка, нектарина и праскова.

  Химически клас:  Биологични инсектициди, вируси на насекоми

  Препаративна форма:  титър 3.0x10 13 вирусни тела Суспензия концентрат

  Метод на проникване:  Инсектицид, чревен пестицид

  Ефект върху организмите:  Чревен инсектицид.

  Физико-химични характеристики:

  Лекарството Мадекс Топ, съдържащо Cydia pomonella грануловирус , е суспензионен концентрат с титър 3.0x10 13 вирусни тела.

  Въздействие върху вредните организми:

  Механизъм на действие:

  Когато лекарството попадне в червата на вредителя с храната, чревната обвивка се разтваря и вирусните частици проникват в тъканите на насекомото, причинявайки сериозни метаболитни нарушения в клетките.

  Приложение:

  Регистрираните препарати на базата на Cydia pomonella са разрешени за използване в селското стопанство и личните стопанства срещу неприятели по ябълковите дървета ( ябълков плодов червей), прасковата и нектарината ( източен плодов червей)

  Фитотоксичност:

  Не е фитотоксично

  Токсикологични свойства и характеристики:

  Според производителя препаратът на базата на този грануловирус е безопасен за организмите и не оставя остатъци в реколтата.

  Класове на опасност:

  Препаратите на базата на Cydia pomonella принадлежат към 4-ти клас на опасност за хората и 3-ти клас на опасност за пчелите.  
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM
  • ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG
  • Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V15 и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.