Активни вещества

Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki щам ЕG 2348

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Bacillus thuringensis, subsp. кurstaki щам ЕG 2348 и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.