Активни вещества

Bacillus subtilis щам IAB/BS03 1х108 CFU/mL (вещество с нисък риск)

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Bacillus subtilis щам IAB/BS03 1х108 CFU/mL (вещество с нисък риск) и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.