Активни вещества

Bacillus pumilus

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Bacillus pumilus и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.