Активни вещества

Bacillus amyloliquefaciens

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Bacillus amyloliquefaciens и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.