Активни вещества

Bacillus amiloliquefaciens щам MBI 600

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Bacillus amiloliquefaciens щам MBI 600 и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.