Активни вещества

8-хидроксихинолин

    Актуални и стари регистрации на активно вещество 8-хидроксихинолин и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.