Активни вещества

2,4 Д аминна сол

    Актуални и стари регистрации на активно вещество 2,4 Д аминна сол и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.