Активни вещества

цихалофоп - бутил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество цихалофоп - бутил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.