Активни вещества

Ципросулфамид (антидот)

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Ципросулфамид (антидот) и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.