Активни вещества

Ципроконазол

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Ципроконазол и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.