Активни вещества

Хлоротолурон

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Хлоротолурон и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.