Активни вещества

Хизалофоп - P - етил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Хизалофоп - P - етил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.