Активни вещества

Халосулфурон метил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Халосулфурон метил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.