Активни вещества

Халауксифен метил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Халауксифен метил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.