Активни вещества

Флумиоксазин

 • Флумиоксазин -  [N-(7-флуоро-3,4-дихидро-3-оксо-4-проп-2-инил-2Н-1,4-бензоксазин-6-ил)-циклохекс-1-ен-1,2- dicarboxamide] – пестицид, хербицид за борба с едногодишни двусемеделни и житни плевели. Използва се върху соеви и слънчогледови култури и е единственият хербицид за защита на слънчогледа в периода преди и след поникването.

  Емпирична формула: C19H15FN204

  Химически клас: N-фенил-фталимиди

  Препаративна форма: 50% омокрящ се прах

  Метод на проникване: Системен хербицид

  Ефект върху организмите: Пестицид, хербицид.

  Физико-химични характеристики:

  Флумиоксазин е жълтеникаво-кафяв прах. Няма мирис. Свободно разтворим в повечето органични разтворители. При нормални условия е стабилен.

  Физически характеристики:

  • Молекулно тегло 354.3;
  • Точка на топене 201-203°C
  • Парно налягане (22°C) 0,32 mPa;
  • Разтворимост във вода (20°C) 1.79 mg/l.

  Въздействие върху вредните организми:

  Механизъм на действие:

  Флумиоксазин инхибира протопорфириноген оксидазата. В присъствието на кислород и светлина предизвиква масивно натрупване на порфирини и засилва окисляването на мазнините на клетъчната мембрана. Това води до необратими увреждания на клетъчните функции и структури.

  Симптоми на увреждане:

  След пръскане се набльдаша изсъхване, почерняване или поява на бели петна, некроза. При почвено приложение – почерняване, спиране на растежа, некроза.

  Потиснати плевелни видове:

  Чувствителни плевели:

  Обикновена трева, дива ряпа, самосевен мак, тученица, трилистен хибискус, овчарска торбичка, полски синап.

  Умерено устойчиви плевели:

  Магарешки бодил, амброзия.

  Резистентност:

  В множество експерименти в Източна и Западна Европа резистентност към флумиоксазин при чувствителни плевели не се наблюдава.

  Приложение:

  Регистрирани препарати на базата на флумиоксазин се използват срещу житни и двусемеделни плевели в посевите от соя и слънчоглед. Хербицидът може да се прилага веднага след сеитбата или във фаза 2-4 същински лист на посева. Наличието на почвена влага е необходимо условие за приложение преди поникване. Слаб валеж (по-малко от 5 мм) веднага след пръскане, повишава ефективността на хербицида. При обилни валежи (8-10 mm) в слънчогледовите посеви, води до появата на фитотоксичност, което се проявява под формата на краткотрайно обезцветяване на листата.

  Резервоарни смеси:

  В случай на смесено заплевяване се препоръчва използването на резервоарни смеси преди поникване с ацетохлор, пропизохлор, Диметенамид-R, флурохлоридон, S-метолахлор. Според други данни, флумиоксазин може да се използва на всякакъв вид почва в комбинация с просулфокарб, хлоротолурон, дифлуфеникан. Въпреки това, използването на флумиоксазин с пендиметалин и трифлуралин.

  Токсикологични свойства и характеристики:

  Топлокръвни:

  LD50 за плъхове > 5000 мг/кг. Не дразни кожата, леко дразни лигавицата на очите на зайците.

  Класове на опасност:

  Препаратите на базата на флумиоксазин се класифицират като 2 клас на опасност за хората и 3 клас на опасност за пчелите.  
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM
  • ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG
  • Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Флумиоксазин и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.