Активни вещества

Флуазифоп - П-бутил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Флуазифоп - П-бутил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.