Активни вещества

флорпирауксифен - бензил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество флорпирауксифен - бензил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.