Активни вещества

Флазасулфурон

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Флазасулфурон и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.