Активни вещества

Фенпропидин

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Фенпропидин и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.