Активни вещества

Фенпиразамин

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Фенпиразамин и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.