Активни вещества

Фенамидон

 • Активното вещество е безцветни кристали, без мирис. Фенамидон е стабилен на хидролиза, при pH 9 DT 50 е 22 дни, при pH 5–7 - повече от месец. Според други литературни източници фенамидонът е бял, люспест прах без мирис.

  Физически характеристики:

  • молекулно тегло - 311;
  • точка на топене - 137°C;
  • налягане на парите при 20°С – 3.4•10-7 Pa;
  • разтворимост във вода:
   • при 25°С - 25 g/l;
   • при 20°C - 0,008 g/l.

  Действие върху вредните организми

  Фенамидон има локално-системно и трансламинарно действие. Веществото прониква в новообразуваните части на растението, попадайки в тъканите на аксиларната пъпка и впоследствие се придвижва заедно с развиващите се тъкани на растенията. Активен срещу щамове на патогени , които са резистентни към фениламиди .

  Механизъм на действие

  Той блокира преноса на електрони в митохондриалната дихателна верига и лишава фитопатогена от източник на енергия.

  Резистентност

  В европейските страни, където лекарството на базата на фенамидон се използва от 1999 г., годишният мониторинг не разкрива промени в чувствителността към фенамидон в щамовете на Phitophthora infestans.

  Токсикологични свойства и характеристики

  Фенамидонът е лабилно съединение. В обектите на околната среда и растенията той бързо се метаболизира, разрушава се с образуването на веществото 5-метил-5-фенил-3-фениламиноимидазолидин-2,4-дион.

  Полезни видове

  Фенамидон има ниска токсичност за зелена дафния, водорасли, пчели, птици, почвени микроорганизми и земни червеи.

  Топлокръвни

  LD 50 за плъхове над 5000 mg/kg. Не дразни лигавицата на очите и кожата на зайци.

  В почвата

  Основният метаболит на фенамидон в почвата е RPA 408056 - 5-метил-2-метилтио-5-фенил-3,5-дихидроимидазол-4-он (IUPAC).

  Класове на опаснос

  Препаратите на основата на фенамидон принадлежат към 2-ри клас на опасност за хората и 3-ти клас на опасност за пчелите.
  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Фенамидон и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.