Активни вещества

Тифенсулфурон метил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Тифенсулфурон метил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.