Активни вещества

Тифенсулфурон - метил

 • Тифенсулфурон - метил - [3-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин 2-ил)амино]карбонил]амино]сулфонил)-2-тиофенкарбоксилна киселина] – пестицид, хербицид . Препоръчва се за защита на посеви от лен, зърнени култури, соя и царевица от широколистни плевели.

  Емпирична формула: C12H13N5O6S2

  Химически клас: Сулфонилуреи

  Препаративна форма: 15-75% вододиспергируеми гранули

  Метод на проникване: Системен хербицид

  Ефект върху организмите: Пестицид, хербицид.

  Физико-химични характеристики:

  Химически чисто вещество - бели кристали. Няма мирис. Стабилен при 55°C. Подлежи на хидролиза - полуживотът зависи от pH.

  Физически характеристики:

  Молекулно тегло 387.4; Точка на топене 176°C; Разтворимост във вода (25 °C, pH = 5) 223 mgl; Парно налягане (25 °C) 1,7•10 -5 mPa.

  Въздействие върху вредните организми:

  Активното вещество потиска широколистните плевели. Хербициди, съдържащи тифенсулфурон-метил и трибенурон-метил, имат краткотрайно остатъчно действие - препоръчват се да се използват само за третиране след поникване.

  Механизъм на действие:

  Тифенсулфурон - метил има системно действие. Прониква в растенията през листата и корените. Инхибира биосинтезата на валин и изолевцин.

  Потиснати плевелни видове:

  В малки дози  напълно потиска такива плевели като овчарска торбичка, полски синап и други широколистни плевели и плевелната трева в овеса, ечемика и пшеницата.

  Приложение:

  Препаратите, съдържащи това активно вещество се препоръчват за използване при зърнени култури, соя, лен и царевица. Използва се в смес с трибенурон-метил, метсулфурон-метил.

  Регистрирани лекарства на базата на:

  • тифенсулфурон-метил се използва срещу едногодишни 2-делни плевели в соеви, зърнени, ленени и царевични култури;
  • тифенсулфурон-метил иметсулфурон-метил, тифенсулфурон-метил и трибенурон-метил срещу 2-делни плевели при пшеница и ечемик;
  • римсулфурон и тифенсулфурон-метил, никосулфурони тифенсулфурон-метил срещу житни и 2-делни плевели по царевица;
  • тифенсулфурон-метил и хлоримурон-етил срещу двусемеделните плевели в посевите със соя.

  Токсикологични свойства и характеристики:

  Тифенсулфурон-метил е стабилен в почвата. Поради хидролиза и микробиологично разграждане се образуват неактивни метаболити.

  В растенията:

  Веществото се разлага в рамките на няколко дни; в растенията, които проявяват устойчивост, то се хидролизира напълно в рамките на един ден. Полуживотът в пшеницата е 3-4 часа, в соята - 5-6 часа.

  Топлокръвни:

  Веществото е малко опасно за топлокръвните животни.LD50 за плъхове повече от 5000 мг/кг. Не предизвиква зачервяване на кожата, има лек дразнещ ефект върху лигавицата на очите. Не проявява мутагенни и тератогенни свойства. В тялото на топлокръвни животни претърпява леко разлагане, 70-75% се екскретира непроменено.

  Симптоми на отравяне:

  Клинична картина на остро отравяне: диария, секреция от носа и очите.

  Класове на опасност:

  Препаратите с това активно вещество принадлежат към класове на опасност 2 и 3 за хората и класове на опасност 3 и 4 за пчелите.  
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM
  • ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG
  • Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Тифенсулфурон - метил и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.