Активни вещества

Тиофанат - метил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Тиофанат - метил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.