Активни вещества

Седаксан

 • Въведение

  Седаксан е системен фунгицид, открит и патентован от Syngenta. Той се използва предимно за третиране на семена и е особено ефективен срещу гъби от рода Rhizoctonia, които могат да причинят сериозни увреждания в редица култури, включително пшеница, царевица, ориз и други.

  Химическа структура и свойства

  Химическата формула на седаксан е C14H17Cl2N5O2. Той е солидна субстанция при стайна температура с бяло до светлобежово цвят. Седаксан е малко разтворим във вода, но е разтворим в редица органични разтворители, включително ацетон, дихлорметан и толуол.

  Механизъм на действие

  Седаксан действа като инхибитор на сукцинат дехидрогеназата (SDH), ензим, който е важен за дихателната верига на гъбичките. С инхибирането на тази функция, седаксан спира клетъчното дихане в гъбите, което води до тяхната смърт.

  Приложение в земеделието

  Седаксан е създаден за третиране на семена и се използва широко в земеделието за контрол на болести, причинени от гъбичките от рода Rhizoctonia. При правилно приложение, седаксан предпазва семената и младите растения от увреждания, като по този начин помага за подобряване на качеството на реколтата и общото увеличаване на производителността.

  Безопасност и регулации

  Също както други пестициди, седаксан трябва да се използва внимателно и съгласно регулациите. Хората, които работят с продукта, трябва да носят подходяща защитна екипировка, включително ръкавици и очила. Трябва да се избягва вдишването на праха и контакт с кожата и очите. Според данни от Европейската агенция за храни (ЕFSA), седаксан е класифициран като "вероятно не е канцерогенен за хората". Въпреки това, дългосрочното излагане може да доведе до потенциални рискове за здравето и околната среда.

  Заключение

  Седаксан е мощен фунгицид, който предлага значителни предимства в земеделието, като помага за контрола на определени гъбички и подобрява производителността на културите. Въпреки това, подобно на всички пестициди, той трябва да се използва отговорно и съгласно с всички регулации и протоколи за безопасност.

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Седаксан и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.