Активни вещества

Прохексадион-калций

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Прохексадион-калций и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.