Активни вещества

Пропоксикарбазон-натрий

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Пропоксикарбазон-натрий и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.