Активни вещества

Пропамокарб хидрохлорид

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Пропамокарб хидрохлорид и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.