Активни вещества

Портокалово масло

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Портокалово масло и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.