Активни вещества

Пирафлуфен - етил

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Пирафлуфен - етил и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.