Активни вещества

Пираклостробин

 • Пираклостробин -  [Метил N-{2-[1-(4-хлорофенил)-1Н-пиразол-3-илоксиметил]фенил}(N-метокси)карбамат] е активната съставка на пестицидите (фунгициди и регулатори на растежа на растенията). Особено ефикасен срещу патогени на мана и брашнеста мана. Използва се за борба с фитопатогенните гъби по овощни, зеленчукови и зърнени култури.

  Емпирична формула:  C19H18CIN3O4

  Химически клас:  Стробилурините

  Препаративна форма:  5% вододиспергируеми гранули, 25% концентрат на суспензия, 13%, 15%, 20% концентрат на емулсия, 8% микроемулсия, 6,25%, 10% емулсия на суспензия.

  Метод на проникване:  Контактен фунгицид

  Ефект върху организмите:  Лечебен, защитен фунгицид, регулатор на растежа на растенията.

  Физико-химични характеристики:

  Химически чистото активно вещество е светлобежов или бял кристален прах. Няма мирис. При pH 5–7 и температура 25°C пираклостобинът е стабилен повече от 30 дни. Във вода е податлив на фотолиза – DT 50 е по-малко от 2 часа.

  Физически характеристики:

  • молекулно тегло – 387.8;
  • точка на топене – 63,7–65,2°C;
  • налягане на парите при 20°C – 2,6•10 -5 MPa;
  • разтворимост във вода при 20°C – 1,9 mg/l

  Въздействие върху вредните организми:

  Пираклостробинът е контактен фунгицид . Показва дълготраен защитен ефект.

  Механизъм на действие:

  Пираклостробинът се концентрира върху повърхността на листата, след което постепенно се преразпределя във вътрешните тъкани, но не се абсорбира от корените на растенията и не се транспортира през кръвоносните съдове. Пираклостробинът инхибира дишането на патогена. Въздействайки върху митохондриите, той блокира потока на енергия в клетките, което причинява смъртта на спорите и мицела на гъбата.

  Приложение:

  Регистрирани лекарства:

  • на базата на пираклостробин, одобрен за употреба срещу болести по царевица (фузариум,мехурова главня , гниене по корени и стъбла, хелминтоспориоза), соя (мана, аскохитоза);
  • на базата на дитианон и пираклостробин срещу болести по ябълковото дърво ( плодово гниене по време на съхранение:  Монилиозно гниене по плодовете, брашнеста мана, струпясване , алтернария.
  • на базата на метирам и пираклостробин срещу болести по гроздето ( оидиум , мана );
  • на базата на епоксиконазол и пираклостробин срещу болести по пролетна и зимна пшеница ( стъблена ръжда , листна ръжда , брашнеста мана , септориоза по листата и класовете , гниене по житните растения > тъмнокафяви петна , пиренофороза), пролетен ечемик ( ечемични петна,
  • вджуджаваща ръжда , брашнеста мана , гниене на житни растения ,септориоза , ринхоспориум );
  • на основата на тритиконазол и пираклостробин са одобрени за употреба срещу болести по пролетната пшеница ( твърда главия , хелминтоспориоз и гниене по зърнени култури:фузариозно кореново ), зимни пшеница ( гниене ) фузариоза, хелминтоспороидно кореново гниене ,прашна главня).

  Токсикологични свойства и характеристики:

  Топлокръвни:

  За топлокръвни животни пираклостробинът е слабо токсичен - LD 50 за плъхове > 5000 mg/kg. Не предизвиква дразнене на кожата и лигавиците на очите, няма ембриотоксичен, мутагенен, тератогенен или канцерогенен ефект.

  В почвата:

  Времето на полуразпад в почвата е 2–37 дни. Във водна среда веществото е стабилно при pH 5–7 за повече от 30 дни.

  Класове на опасност:

  Препаратите на базата на пираклостробин принадлежат към 2 и 3 клас на опасност за хората и 3 клас на опасност за пчелите.  
  • ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЛАТЕНА АГРОНОМИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.AGRINED.COM
  • ПРИ ОТКРИВАНЕ НА НЕТОЧНОСТ ИЛИ ЗА КОНТАКТИ С АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. ЗА КОНТАКТИ: WWW.PRZ.BG
  • Използвайте продуктите за растителна защита след консултация с агроном и спазвайки закона за защита на растенията. Винаги прочитайте указанията върху етикета преди употреба.
     

  Актуални и стари регистрации на активно вещество Пираклостробин и съответните препарати.

  Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.