Активни вещества

Пикоксистробин

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Пикоксистробин и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.