Активни вещества

Парафиново масло

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Парафиново масло и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.