Активни вещества

минерално масло – парафинов тип

    Актуални и стари регистрации на активно вещество минерално масло – парафинов тип и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.