Активни вещества

Металаксил-М

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Металаксил-М и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.