Активни вещества

Магнезиев фосфид

    Актуални и стари регистрации на активно вещество Магнезиев фосфид и съответните препарати.

    Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.